Global home iconMiTek Global Home

Wiązary na obiekty rolnicze

Drewno jest materiałem przyjaznym zwierzętom. Konstrukcje drewniane od zawsze były powszechnie stosowane w rolnictwie, tak na obiekty hodowlane jak i na wszelkie inne budynki w gospodarstwach. Z tego względu rolnictwo jest jedną z dziedzin, gdzie powszechnie się stosuje  wiązary z płytkami kolczastymi. Przykłady obiektów przeznaczonych dla hodowli zwierząt;

 

Obora
Kurnik
Królikarnia
Chlewnia
Ferma strusi
Obora

 

W sytuacji gdy w obiekcie występuje środowisko agresywne (opary mocznika, zwiększona wilgoć), można zastosować wiązary z płytkami kolczastymi ze stali nierdzewnej.

Poza obiektami inwentarskimi, w gospodarstwach rolnych z zastosowaniem taniej technologii wiązarowej powstaje wiele innych obiektów jak wiaty na maszyny, stodoły, budynki magazynowe i inn.

Magazyn warzyw w gospodarstwie ogrodniczym